အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

Ministry of Science And Technology

အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်း ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃) ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၊

More…