(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပင်မ(၄)ထပ်ဆောင် စာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

No.4

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပင်မ(၄)ထပ်ဆောင် စာသင်ဆောင်တင်ဒါဆောင်ရွက်ခြင်း  

AGTI ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(ပြင်ဦးလွင်)

No.20

Electronin Engineeringဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ Production Engineeringလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ AGTI ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်း(၁.၁၂.၂၀၁၇)မှ(၄.၁၀.၂၀၁၈)ထိဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသို့ တက်ရောက်လိုသူများ(မသန်စွမ်းသူများ၊ အခွင့်အ လမ်းနည်းပါးသောသူများ စသည်တို့အပါအဝင်) သင်ယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ

More…

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကာလတိုသင်တန်း(ပြင်ဦးလွင်) ဖွင့်လှစ်ခြင်း

No.2

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကာလတိုသင်တန်း(ပြင်ဦးလွင်)  (၇.၈.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၉.၂၀၁၈)ထိ ဖွင့်လှစ်ခြင်း ပတ်၀န်းကျင်ဒေသမှ လေ့လာသင်ယူလိုသောလူငယ်လူရွယ်များအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိ စေရန် TVETဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း ပို့ချပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကို မည်သည့်အချက်များစတင်စစ်ဆေးရမည်၊ မည်သို့စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ရ

More…