မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)၊ ဇီ၀နည်းပညာသုတေသနဌာန(ကျောက်ဆည်)နှင့် မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးoffice_front-1024x464

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်း နှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ)၊ ဇီ၀နည်းပညာသုတေသနဌာန (ကျောက်ဆည်) နှင့် မြန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

BackBookmark the permalink.

Comments are closed.