ထား၀ယ်မြို့ရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးIMG_0315

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ထား၀ယ်မြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများသို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်ထား၀ယ်မြို့ရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးBookmark the permalink.

Comments are closed.