မလေးရှားနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

မလေးရှားနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

 

မြန်မာနိုင်ငံမှတက္ကသိုလ်များနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များအကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၁။သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံ၊ Universiti Sains Malaysia (USM) တို့သည် ပညာရေးနယ်ပယ်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
၂။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် Universiti Sains Malaysia (USM) တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
၃။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် Universiti Sains Malaysia (USM) တို့အကြား IPv6 ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် AIS and SOI Asia Bi-Annual Meeting 2013 ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ-မလေးရှား ICT ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ Multimedia Development Corporation (MDeC) သည် နေပြည်တော်၌ “e-Government Initiatives as Part of ICT Collaboration between Myanmar and Malaysia” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် e-ID/ e-Passport Pilot Project အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။

Comments are closed.