မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန၏ရည်မှန်းချက်များနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက်

သန့်ရှင်း၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေဘဲ နိုင်ငံ တကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မည့် မြန်မာ့ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း ပေါ်ထွန်းတိုးတက်လာစေရေး အတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော ဦးဆောင် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်။

Vision

To be the leading research organization for the development of Myanmar Automotive Industry which can stand on equal terms with international standard without damaging the clean and green environment.

ရည်ရွယ်ချက်များ

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က)  မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ စက်မှုကဏ္ဍအား နည်းပညာ

အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ သုတေသန ဌာန တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စေရန်။

(ခ) သုတေသနများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။

(ဂ) နိုင်ငံတကာမှ ဝင်ရောက်လာမည့် မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် လိုအပ်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်စေရန်။

 Mission

To carry out the tasks of the automotive technology research institute, the missions are set out as follows;

(a) To stand as an automotive technology research center which can support technology in Myanmar automobile industry

(b) To develop automobile technology by researching

(c) To support the required human resource development for the future automobile investments

Comments are closed.