နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)၏အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ (လျာထားချက်)

Short-term Plan

  • In-service teacher training

Long-term Plan

  • Pre-service teacher training

Comments are closed.