နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း၏ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ သုတေသနလုပ်ငန်းများ

သင်တန်းကျောင်းရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအောက်တွင် သုတေသနဌာနခွဲထားရှိကာ အောက်ပါ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်-

 1. Java Framework ကိုအ‌ခြေခံထားသော Alfresco Tool ကို အသုံးပြု၍ e-Government အထောက်အကူပြု Document Management System ရေးသား၍ တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများ၊ အစိုးရရုံးဌာနများနှင့် Industry များ မှ တစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 2. သုတေသနလုပ်ငန်းများကို သင်တန်းကျောင်း မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ နှင့် Acroquest Myanmar Co. Ltd မှ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ Cooperative Research အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 3. သင်တန်းကျောင်း မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ နှင့် ယခင် သင်တန်းဆင်းများ ရေးသား ထားသော Job Matching System၊ Library Management System၊ Health Care System၊ မိခင် နှင့် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေး Project နှင့် ရာဇ၀တ်မှုကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု Project စသည့်တို့အား Customized Software Product အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင် သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ဆောင်ရွက်မည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ

သင်တန်းကျောင်းရှိ သုတေသနဌာနခွဲသည် ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲလဝ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ယက်နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ သတင်းအချက် အလက် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သတင်းအချက် အလက် နှင့် ကွန်ယက် လုံခြုံရေး၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် အသုံးချမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါ နိုင်ငံအကျိုးပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

Software Development Research Lab

 1. e-Government Research
 2. Web Technologies Research
 3. Cloud and Distributed Computing ResearchNetwork Development Research Lab
 1. Network and Cyber Security Research
 2. Wireless Network Research
 3. Network Management Research Applied Information Science Research Lab
 4. Database and Information System Research
 5. Information Security Research
 6. Animation and Multimedia Research

Comments are closed.